Tag Archives: bắt chuột ở miền núi

Một Ngày Bắt Chuột SML Ăn Chuột Miền Núi Không Phải Dễ Dàng

Một Ngày Bắt Chuột SML Ăn Chuột Miền Núi Không Phải Dễ Dàng | Cuộc Sống Miền Núi Mùa này cũng đã gặt hết rồi nên có nhiều rơm, có nhiều chuột sống ở trong nên hôm nay bọn em đi tìm chuột về ăn. Để bắt được chuột ở miền núi ăn cũng không […]