Tag Archives: chân giò heo nướng

Chân Giò Heo Nướng Bên Suối | Cuộc Sống Miền Núi

Chân Giò Heo Nướng Bên Suối Hôm nay là một ngày đẹp trời nên em dẫn thằng bạn đi nướng chân giò heo bên suối vì lâu lắm rồi hai đứa chưa đi suối và đi nướng thịt cùng nhau, nên hôm nay mang theo cái chân giò và đi nướng. Khi đi rừng nướng […]