Tag Archives: cua nướng

Đi Rừng Ăn Bữa Trưa Bên Suối | Cua Nướng Và Cơm Lam

Đi Rừng Ăn Bữa Trưa Bên Suối | Cua Nướng Và Cơm Lam – Cuộc Sống Miền Núi Đi rừng về đến bờ suối nên thử mò cua thì được mấy con nên đem nướng và làm luôn một bữa trưa bên suối tuy đơn giản nhưng với mình như vậy là quá ngon rồi […]