Tag Archives: hành trình sống trong hang

NGƯỜI RỪNG | Hành Trình Sống Trong Hang Một Mình

Hành Trình Sống Trong Hang Một Mình Của Người Rừng Sau nhiều lần đi rừng tìm quả lạ. Bây giờ mình quyết định một cuộc hành trình sống trong hang, thử sinh tồn một mình xem có gì thú vị không. Miền núi có rất nhiều hang vậy nên mình sẽ có series người rừng […]