Tag Archives: lần đầu tiền ăn lê non

Lần Đầu Ăn Lê Non Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi

Lần Đầu Ăn Lê Non Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi Cây lê nhà năm nay lại ra quả thấy có mấy quả lê non nên hái về ăn thử quả lê non lần đầu xem thế nào quả có vị hơi đắng rồi lại ngọt ngọt chấm muối ớt nữa càng ngon. […]