Tag Archives: lê chấm muối ớt

Hái Và Ăn Lê Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi

Hái Và Ăn Lê Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi Hôm nay có thằng bạn sang nhà chơi nên tiện thể quay và ăn luôn cho mọi người cùng xem, giờ quả lê này cũng chín rồi ăn ngọt hơn ngon hơn lúc trước ăn lê non. Xem thêm nhiều video tại các […]