Tag Archives: quả đào

Hái Và Ăn Quả Đào Chín Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi

Hái Và Ăn Quả Đào Chín Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi Mùa này quả đào cũng chín rồi nên đi hái về ăn do chín quá nên những quả đào này bị thối giữa nhưng chính những quả thối này cũng là những quả ngon nhất. Xem thêm nhiều video tại các […]