Tag Archives: quả lạ

Ăn Quả Lạ Luộc Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi

Ăn Quả Lạ Luộc Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi Quả này tiếng Mông thì biết nhưng tiếng Kinh thì không biết nên mình gọi là quả lạ ai biết đây là quả gì thì chỉ mình và mọi người cùng biết nhé. Quả này ăn cũng ngon chấm với muối ớt thì […]

Đi Rừng Gặp Quả Lạ Giống Quả Dứa | Cuộc Sống Miền Núi

Đi Rừng Gặp Quả Lạ Giống Quả Dứa | Cuộc Sống Miền Núi Đi rừng về tình cờ gặp cây này không ngờ lại có quả giống như quả dứa có rất nhiều gai đặc biệt là ăn rất ngọt nhưng không biết là quả gì ai biết thì chỉ mình và mọi người cùng […]