Tag Archives: quả lê

Hái Và Ăn Lê Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi

Hái Và Ăn Lê Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi Hôm nay có thằng bạn sang nhà chơi nên tiện thể quay và ăn luôn cho mọi người cùng xem, giờ quả lê này cũng chín rồi ăn ngọt hơn ngon hơn lúc trước ăn lê non. Xem thêm nhiều video tại các […]

Lần Đầu Ăn Lê Non Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi

Lần Đầu Ăn Lê Non Chấm Muối Ớt | Cuộc Sống Miền Núi Cây lê nhà năm nay lại ra quả thấy có mấy quả lê non nên hái về ăn thử quả lê non lần đầu xem thế nào quả có vị hơi đắng rồi lại ngọt ngọt chấm muối ớt nữa càng ngon. […]