Tag Archives: quả mận

Hái Và Ăn Mận Chấm Muối Ớt Ngay Tại Cây Cực Phê

Hái Và Ăn Mận Chấm Muối Ớt Ngay Tại Cây Cực Phê | Cuộc Sống Miền Núi Mùa này trên miền núi quê em mận cũng đã chín và nhà em cũng có cây mận năm nay đang ra quả nên hôm nay em ra vườn hái mận và ăn ngay tại gốc. Mận chưa […]