Tag Archives: rìu đá

NGƯỜI RỪNG – Chế Tạo Rìu Đá Của Người Nguyên Thủy – Tập 12

NGƯỜI RỪNG – Chế Tạo Rìu Đá Của Người Nguyên Thủy – Tập 12 Ở trong hang buồn buồn nên em nghĩ ra sáng kiến đó là chế tạo một chiếc rìu đá để sử dụng ở trong rừng xem như nào mời mọi người cùng đón xem cách em chế ra rìu đá của […]