Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 11

Ngô Nướng Và Ngô Luộc Ống Tre – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 11

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 11 Đây là ngô đi tắm về bẻ được nên lấy mấy quả về nướng và luộc trong ống tre ăn để đỡ đói và đặc biệt ăn ngô thì sẽ rất no lâu. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này : SINH TỒN […]