Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 13

Hoa Chuối Nướng Và Luộc – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 13

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 13 Hết thức ăn nên hôm nay hai đứa đi tìm hoa chuối rừng về ăn, làm món hoa chuối rừng nướng và luộc ăn để đỡ đói. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này : SINH TỒN TRONG RỪNG TRE II : https://goo.gl/gJQ7AM […]