Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 15

Bắt Ếch Suối Ban Đêm – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 15

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 15 Buổi tối thời tiết khô nên hai đứa đi bắt ếch ở suối về ăn, đi bắt ếch vào buổi tối nhiều cái hay cũng như là mang đến trải nghiệm khi đi sinh tồn trong rừng. Phải có kinh nghiệm thì mới có thể nhìn […]