Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 2

Phá Huỷ Nhà Tre Và Dựng Khung Mới – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 2

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 2 Ngôi nhà tre cũ đã hỏng và hôm nay chính thức phá ngôi nhà cũ này và bắt đầu chuẩn bị làm khung cho ngôi nhà tre mới. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này : SINH TỒN TRONG RỪNG TRE : https://goo.gl/ukX5Yp […]