Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 3

Làm Nhà Tre Trong 12h – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 3

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 3 Nhà tre này bọn em sẽ làm trong 12 giờ và gói gọn trong 1 video. Hai người nên làm nhanh để có chỗ trú mưa và để ngủ nữa vì mùa này mưa nên sẽ làm nhanh và gọn để còn có thời gian đi […]