Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 4

Bữa Ăn Sau Khi Làm Xong Nhà Tre – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 4

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 4 sau khi làm xong ngôi nhà tre thì cũng đã đói rồi nên nấu mì tôm để ăn lấy lại sức cho những ngày tiếp theo sống trong rừng tre. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này : SINH TỒN TRONG RỪNG TRE […]