Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 6

Đi Bắt Cua Bên Suối – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 6

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 6 Trong rừng tre không có gì ăn nên hai đứa xuống suối để đi câu cua và bắt mò cua về ăn trong rừng. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này : SINH TỒN TRONG RỪNG TRE II : https://goo.gl/gJQ7AM NGƯỜI RỪNG : […]