Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 7

Đi Xem Bẫy Chuột Và Làm Bẫy Chim – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 7

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 7 Sau một ngày bẫy thì hôm nay bọn em đi xem bẫy nhưng mà cái kết là xem video rồi biết. Sau khi xem bẫy xong lại đi bẫy chim tiếp để 2 chắc ăn hơn. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này […]