Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre 2 tập 8

Bữa Tối Trong Rừng Tre – Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 8

Sinh Tồn Trong Rừng Tre II – Tập 8 Mùa này có măng nên lấy về nấu với cua còn sót lại mấy con để làm bữa tối và ngủ trong rừng tre luôn. Xem thêm nhiều video tại các Danh Sách Phát này : SINH TỒN TRONG RỪNG TRE II : https://goo.gl/gJQ7AM NGƯỜI RỪNG […]