Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 13

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 13 | Làm Bể Ống Chứa Nước Bằng Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 13 | Làm Bể Ống Chứa Nước Bằng Tre Bể nước này chỉ có ở miền núi chỗ em là có em tự làm tự sáng tạo ra nhìn vậy nhưng dự trữ được rất nhiều nước, ở trên rừng tre này hiếm nước nên phải làm bể […]