Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 14

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 14 | Làm Cốc Và Bát Bằng Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 14 | Làm Cốc Và Bát Bằng Tre Sống trong rừng cần có cốc và bát để ăn cơm nên trong video này sẽ làm cốc nước và bát ăn cơm bằng tre tiện lợi hơn khi ở rừng khi mà không có bát sứ để ăn cơm […]