Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 16

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 16 | Cách Làm Cung Tên Bằng Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 16 | Cách Làm Cung Tên Bằng Tre Tạo một cái cung bằng tre để đi săn bắn trong rừng là một ý tưởng hay nên trong tập này sẽ là cách làm một cái cung tên bằng tre và cách làm cung như thế nào để có […]