Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 19

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 19 | Làm Nhà Vệ Sinh Phần 2

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 19 | Làm Nhà Vệ Sinh Phần 2 Phần này sẽ tiếp tục làm nhà vệ sinh ở trong rừng giờ là đến công đoạn lấp hố và làm bệ ngồi, tuy rằng ở trong rừng nhưng vẫn phải làm chắc chắn và kín Xem thêm nhiều video […]