Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 2

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 2: Tạo Khung Cho Nhà Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 2: Tạo Khung Cho Nhà Tre Lựa chọn được chỗ hợp lý bắt đầu làm nhà tạo khung cho nhà tre ở trên cây tre làm cao chút để không có muỗi nhiều vì trong rừng tre và nơi ẩm thấp có rất nhiều muỗi Xem thêm nhiều […]