Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 6

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 6: Làm Cửa Và Thang Nhà Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 6: Làm Cửa Và Thang Nhà Tre Ngôi nhà tre đã làm gần như hoàn thành trong video này sẽ làm cửa cho ngôi nhà và cửa sổ, làm thang đi lên ngôi nhà nữa vậy là đã hoàn tất ngôi nhà tre ở trong rừng tre. Xem […]