Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 7

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 7: Cơm Lam Và Măng Luộc Bằng Ống Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 7: Cơm Lam Và Măng Luộc Bằng Ống Tre Sau khi hoàn thành ngôi nhà tre thì giờ là đi kiếm thức ăn mùa này là mùa măng nên bẻ măng rừng về luộc và nướng ăn cùng cơm lam chống đói và sinh tồn trong rừng tre […]