Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 8

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 8: Làm Giường Ngủ Bằng Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 8: Làm Giường Ngủ Bằng Tre Sau khi hoàn thành ngôi nhà thì giờ sẽ làm giường tre để ngủ vì ngủ ở trên sàn sẽ rất khó ngủ làm một cái giường ngủ bằng tre trên nhà tre là một ý tưởng tuyệt vời không thể thiếu […]