Tag Archives: sinh tồn trong rừng tre tập 9

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 9 | Làm Bếp Trong Nhà Tre

Sinh Tồn Trong Rừng Tre – Tập 9 | Làm Bếp Trong Nhà Tre Lửa và bếp rất cần thiết để sinh tồn trong rừng giờ là đến lúc phải làm một cái bếp ở trên nhà tre để nhóm lửa đốt trên nhà mới không có muỗi và buổi tối ngủ sẽ ấm hơn […]